Volba prezidenta republiky v roce 2018

Posted in Aktuality

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek 12. ledna a sobotu 13. ledna 2018. Případné druhé kolo volby by proběhlo v pátek 26. ledna a v sobotu 27. ledna 2018.  Volby se mohou účastnit voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Bernu, nebo ti, kteří předloží voličský průkaz, vystavený obecním úřadem, v jehož územním obvodu v ČR mají místo trvalého pobytu, nebo vystavený jiným zastupitelským úřadem ČR. Na území Švýcarské konfederace je možno volit pouze v budově Velvyslanectví ČR v Bernu.

Detailnější informace ohledně otevření volební místnosti či jak si zařídit volební průkaz naleznete na webových stránkách MZV.

web MZV- Volba prezidenta  

web MZV - žádost o zápis do zvláštního seznamu

web MV - volební průkaz

web MV možnost volit v zahraničí