Česká škola

Posted in Česká škola

Vážení ,

představuje se Vám škola s více než devítiletou tradicí. Najdete ji ve Wallisellenu nedaleko Curychu. Je dobře dostupná místním i dojíždějícím žákům a poskytuje kvalitní vzdělávání. Výuka ve škole probíhá podle vzdělávacího programu ČŠBH a obsahově se řídí Rámcovým vzdělávacím programem  MŠMT ČR  pro 1.-9. třídu V rámci výuky žáci pronikají do tajů dějin českého národa  a poznávají a objevují Českou republiku. Zakladatelkou a ředitelkou je Jana Vaňková. Program je rozdělen na předškolní a školní výuku. 

Podrobne informace naleznete na webu http://www.csbh.cz/curych , případně nás můžete sledovat na facebooku: https://www.facebook.com/Česká-škola-bez-hranic-Curych-531340230407113/