Česká škola

Posted in Česká škola

České školičky ve Švýcarsku

 

Česká škola bez hranic Curych „HEZKY ČESKY“

  

Česká škola bez hranic vzdělává ve školním roce 2008/2009 dvacetpět žáků. Jednou za 14 dnů ve středu se v Curychu setkávají rodiče s dětmi od narození do 4 let. Cílem těchto setkání je získat kladný citový vztah k mateřskému jazyku a navázat nová přatelství nejen mezi dětmi, ale i rodiči.Tím je zprostředkován přirozený kontakt s českým jazykem. Samozřejmostí je recitace dětských říkadel, zpěv lidových písní, pohybové a volné hry dětí.


Ve Wallisellen je jednou za 14 dní ve středu devadesátiminutové setkání skupinky HEZKY ČESKY pro děti od 3 do 6 let. Setkání jsou za-měřená na témata, která jsou pro děti zajímavá a dokáží v nich vzbudit nad-šení. Výuka probí-há hravou formou se zapojením všech smyslů. Dů-raz je kladen na správnou výslov-nost a obohaco-vání slovní záso-by. Navštěvuje 14 dětí.

Pro děti od 6 let je dvouhodinové so-botní privátní vy-učování českého jazyka a prvouky v souladu s Rám-covým vzděláva-cím programem ministerstva škol-ství ČR. Navštěvují 4 žáci.

Pro nejmladší kategorii dětí je pronajímána v Curychu místnost s kuchyňkou a sociálním zařízením. Pronájem je hrazen rodiči. K pronájmu náleží i nově vybavené hřiště, které je využíváno za pěkného počasí.

Pro předškolní děti je pronajímána místnost od katolické farnosti ve Wallisellen. Tato místnost je ideálně vybavená pro provozování skupinky. Je dostatečně prostorná, k dispozici je i klavír, tabule, lavice a židle a kvalitní hygienické zázemí. Financování skupinky je náročnější. Na financování se podílejí rodiče, peníze slouží k nákupu nových pomůcek.

Výuka pro 1. stupeň (4 žáci) se odehrává privátně.

K výuce dětí jsou zapotřebí různé pomůcky (okopírované sborníky lidových písní a lidových říkadel), samozřejmě pastelky, papíry, omalovánky, puzle a jiné dětské hry. Pro větší děti různorodé materiály pro pracovní a výtvarné činnosti, desky na domácí úkoly, pracovní listy k probíranému tématu a pro školní věk jsou to učebnice pro první a druhou třídu, pracovní sešity, písanky, sešity. Paní učitelka Vaňková by do budoucna ráda získala vlastní prostory pro provozování České školy bez hranic, kde by bylo možné zřídit knihovnu s dětskou literaturou a informačními materiály k České republice.

Česká škola bez hranic v Curychu je v počátcích rozvoje a těší se na další růst a naši podporu.

 

Info:  Jana Vaňková, tel.: 079 207 54 19, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.