Volby do Senátu Parlamentu ČR

Posted in Aktuality

Prezident republiky vyhlásil volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebních obvodech ( seznam viz dne ) a stanovil dny jejich konání na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018.

Případné druhé kolo by se konalo v těch volebních obvodech, v nichž by žádný z kandidátů nezískal v prvním kole nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, a proběhlo by v pátek 12. října a v sobotu 13. října 2018. 

Hlasování proběhne pouze ve volebních místnostech výše jmenovaných volebních obvodů, nikoliv tedy na Velvyslanectví ČR v Bernu.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň v druhý den voleb dosáhne 18. roku věku.

Voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Bernu, a budou se chtít zúčastnit voleb do Senátu Parlamentu ČR ve shora jmenovaných volebních obvodech, mají možnost požádat Velvyslanectví ČR v Bernu o vydání voličského průkazu a na jeho základě – a po doložení své totožnosti a státního občanství ČR – se voleb do Senátu Parlamentu ČR ve výše jmenovaných volebních obvodech zúčastnit. Žádost v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, musí být doručena Velvyslanectví ČR v Bernu do 28. září 2018 do 16.00 hod., v případě osobního předání žádosti o vydání voličského průkazu na Velvyslanectví ČR v Bernu tato lhůta končí 3. října 2018 v 16.00 hod. Volič může požádat před příp. druhým kolem voleb osobně o vydání voličského průkazu pro druhé kolo, a to do 10. října 2018 do 16.00 hod.

Zastupitelský úřad může voličský průkaz předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo voliči zaslat nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb, tedy od 20. září 2018.

Ten, kdo není ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Bernu, zapsán, se může pro účely voleb do Senátu Parlamentu ČR ve shora jmenovaných volebních obvodech nechat zapsat ve lhůtě do 26. srpna 2018 do 16.00 hod., do kdy je možno doručit nebo předat písemnou žádost o zápis. Postup a podmínky zápisu jsou uvedeny v samostatné informaci.

 

zdroj: https://www.senat.cz/senat/volby/v2018.php , https://www.mzv.cz/bern/cz/volby/senatni_volby_rijen_2018/volby_do_senatu_parlamentu_ceske.html 

XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018

Posted in Aktuality

Milé sestry a bratři, dlouho očekávaný XVI. všesokolský slet je již za námi. A my bychom Vám rádi zprostředkovaly naše zážitky a dojmy z něj. Dole pod obrázkem budou přibývat odkazy s články z naší účasti. Doufáme, že budeme inspirací pro nové a mladší členy, kteří se k nám s chutí připojí! Krásné léto!

článek Sokol Solothurn

článek Sokol Luzern

Přehled Sletů od roku 1882 až 2018

Máme prapor? Jednota Bern

Další články...