Basilej

Posted in Jednoty

Jednota Sokol Basilej

Cvičíme každý čtvrtek (kromě prázdnin) v Binningen, tělocvična Meieriacker-Schulhaus, Meieriackerstrasse, od 19ti do 20ti hodin. Cvičíme s hudbou, trochu Pilates, i různé zdravotní cvičení, protáhneme a posílíme všechny svaly a šlachy. Dělá nám to dobře a vidíme, jak je to cvičení pro fyzický stav důležité a prospěšné. Po cvičení ještě chvíli posedíme v útulné binningenské hospůdce. Mimo tělocvičnu máme ještě občas zpestření výletem, nebo nějakou kulturní či kulinářskou akcí.

V současné době jsme začali nacvičovat na slet, který se bude konat v červenci 2018 v Praze a bude jako každý slet (po šesti letech) radostnou událostí, na kterou se moc těšíme.Kdo by se chtěl přidat a zažít tu krásnou atmosféru, je vítán.

V zimním semestru je naše normální cvičení od 19.30, sletový nácvik dříve, dle dohody.

Sokol - organizace s dlouholetou tradicí zve všechny, kdo chtějí zůstat fit, ať si přijdou zacvičit. Případné dotazy zodpoví na tel. 079 441 76 24, nebo emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Dana Štěpánková

 

Stručné dějiny sokolské jednoty v Basileji

Na 3. února 1972 svolala ses. D. Gütlingová schůzku zájemců o založení sokolské jednoty v Basileji. Na této schůzce se přítomní dohodli, že se pokusí nacvičit prostná k 3. sletu Ústředí československého Sokolstva v zahraničí ve Vídni v červenci 1972 a sletu se zúčastnit. Nácvik prostných (za těžších podmínek - bez hudebního doprovodu, bez jakýchkoli obrázkových pomůcek) vedl z počátku br. E. Novotný, později nácvik převzal br. Z. Bidlo. Protože jsme tehdy neměli k dispozici žádnou tělocvičnu, nacvičovalo se v sále 'Providentia' v Basileji. Vynaložené úsilí, podpořené velkým nadšením, nebylo marné, vídeňského sletu se zúčastnilo 8 žen a 4 muži, ačkoliv jednota ještě oficielně ustavena nebyla.

Ustavující schůze TJ Sokol Basilej se konala dne 19. 10. 1972 a zúčastnilo se jí 36 členů Sokola v Československé republice a hostů, mezi kterými je nutno na prvním místě jmenovat br. Fr. Kroutila, starostu již tehdy existujícího Švýcarského okrsku. Br. Kroutil patřil mezi nejryzejší charaktery, se kterými jsme se mohli potkat. Kdyby to nezavánělo frází, dalo by se říct, že byl Sokolem tělem a duší. On to byl, který stál za vším děním mladého Švýcarského okrsku a který, když se jednalo o Sokol, nelitoval ani času ani námahy a ani svých, stále se ztenčujících finančních prostředků (přestěhoval se s malou rentou z Ameriky do Švýcarska a stále se snižující kurs amerického dolaru vůči franku ho přivedl na pokraj bídy). Vedle br. Kroutila byli přítomni také zástupci tehdy již existujících sokolských jednot z Bernu, Curychu, Solothurnu a Winterthuru. Na této schůzi byl zvolen první výbor jednoty ve složení: starosta br. J. Dlouhý, jednatel br. E. Novotný, náčelník br. Z. Bidlo, náčelnice ses. V. Dlouhá, vzdělavatelka ses. D. Gütlingová, hospodářka ses. M. Novotná a zapisovatelka ses. D. Vokounová (později Štěpánková). Naše jednota se stala členem Švýcarského okrsku Západoevropské sokolské župy, která s ostatními již existujícími župami tvořila Ústředí československého Sokola v zahraničí. Koncem roku 1972 se nám podařilo zajistit si tělocvičnu v Meiriackerschulhaus v Binningenu u Basileje, kterou používáme dodnes.

Prakticky od svého založení bylo zavedeno v naší jednotě cvičení žactva, které sestávalo z rozcvičky, cvičení na nářadí, her a občasného nácviku prostných na sletová vystoupení. Ve vedení cvičebních hodin se vystřídala během doby řada cvičitelů - jmenujme za všechny pouze ses.V.Zadrobílkovou, ses.V.Šmídovou, ses. J. Oplatkovou, br. J. Oseckého a br. Z. Bidla. Je samozřejmé, že naše žactvo se zúčastňovalo všech podniků jednoty a vyšších sokolských organizačních celků, ať už se jednalo o akademie jednoty, župní akademie, sletová vystoupení nebo o výlety, závody na lyžích, lehkoatletické závody, hry v přírodě (na př. oblíbené hledání pokladu) a letní sokolské tábory švýcarské sokolské župy.

Po roce 1982 začala docházka našeho žactva klesat, svoji úlohu zde sehrálo jistě věkové složení posrpnové emigrace, stoupající náročnost škol a diferenciace sportovních zájmů našeho žactva a tak byla velká škoda, že se nám nepodařilo převést nikoho do dorostu. Cvičení žactva bylo pro nezájem žactva a rodičů v roce 1990 ukončeno.Od založení jednoty v roce 1972 patřil do běžné náplně cvičebních hodin volejbal. Dvakrát bylo založeno volejbalové družstvo žen, první vedl br.F.Kintěra, druhé br. L.Krisl. Naše jednota založila již tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev (první asi 1983), který je charakteristický tím, že na hřišti musí vždy být nejméně 3 ženy. Těchto turnajů se zúčastňovalo až 9 družstev švýcarských jednot a poslední léta i sokolové z ČR.

V prvních 20 letech svého trvání byl hlavní náplní cvičebních hodin po rozcvičce nářaďový tělocvik. Byly zavedeny pravidelné nářaďové závody mezi jednotami Basilej, Mnichov a župou Vídeňskou, ke kterým se v roce 1985 přidala i jednota Paříž. U zrodu myšlenky těchto závodů stáli manželé Svobodovi z Esslingenu, bývalí reprezentanti Československa v gymnastice. Duší nářaďového tělocviku v naší jednotě byl br. J. Osecký.

Kromě nářaďového tělocviku a volejbalu vykazovala naše jednota i další sportovní a rekreační činnost. Organizovala a zúčastňovala se výletů, plaveckých závodů župy Švýcarské (Curych), závodů župy ve střelbě malorážkou (Solothurn), výletů, spojených s hledáním hub (Schwarzwald), lyžařských závodů (Malbun, Sörenberg, Unteriberg), lehkoatletických závodů (Bern, sletové štafety), pikniků atd. Velmi oblíbený byl svého času nohejbal, který v naší jednotě zavedli br. M. Strnad a br. O. Zadrobílek.

Je samozřejmé, že jednota vyvíjela i činnost osvětovou a politickou. Společně s krajanským basilejským spolkem „Domov“ pořádala oslavy narozenin TGM, 28. října, vzpomínky na 21. srpen, společenské plesy, organizovala pro děti hry v přírodě (hledání pokladu), pořádala Mikulášské nadílky pro žactvo i pro děti nečlenů jednoty.

Sestavil Z. Bidlo

Dodatek: Zúčastňovali jsme se sokolských sletů, což je vyvrcholením sokolské činnosti (vždy po šesti letech), ten poslední byl v roce 2012.

D.Štěpánková