Solothurn

Posted in Jednoty

Jednota Sokol Solothurn

Cvičení každý čtvrtek v tělocvičně Schulhaus Wildbach, Weststadt, Solothurn, od 18.00 hod. V současné době se zaměřujeme na „cvičení pro seniory“.

Stručné dějiny sokolské jednoty v Solothurnu

Tělocvičná jednota Sokol Solothurn byla založena 18.12.1970. Česká a slovenská komunita v okolí kantonálního hlavního města Solothurn čítala tenkrát asi 500 krajanů. Prakticky všichni sem přisli po okupaci Československa Sovětským Svazem v r. 1968 jako exulanti. Počáteční těžkosti každého jednotlivce byly jistě nemalou zátěží. Ocitli se v novém  (a pro ně cizím) prostředí, většina měla problémy s novou řečí, čekaly na ně jiné vztahy v zaměstnání, jiná mentalita domácího obyvatelstva, jiný vztah místních úřadů k nim, atd. Možná právě proto byla tenkrát pro mnohé větší potřeba se sdružovat, popovídat si ve své mateřštině, pobavit se. Pár nadšenců, kteří poznali spolkový život v sokolských jednotách v Československu před válkou, nebo krátce po ní, se domluvilo a rozeslalo pozvánky na ustavující schůzi Sokola Solothurn. Po zvolení výboru nastalo shánění tělocvičny, první ofici-ální kontakty s úřady a opatřování nezbytných finančních prostředků na spolkovou činost. Bez obětavé pomoci zakladatelů a mnohých řadových členů se neobejde žádný spolek. Na nich záleželo, zda mladá sokolská jednota se uchytí a překoná počáteční problémy. Pravidelná cvičení  byla hojně navštěvovaná. Na vrcholu své činnosti měla jednota 52 členů, z toho jich až 40 chodilo do tělocvičny. Pravidelně cvičily i děti. Stojí jistě za zmínku, že ve Švýcarsku se začal intensivně hrát volejbal  až po příchodu československých exulantů. Nebylo proto náhodou, že byli muži Sokola Solothurn u zakládání prvního kantonálního volejbalového svazu. V seniorské kantonální lize to „vydrželi“ hrát 25 let (!). Jednota se zúčastnila všech sokolských sletů  pořádaných  Ústředím čs. sokolstva v zahraničí, od toho pro ně prvního v roce 1972 ve Vídni, až po ten poslední v r. 1990 v Paříži. Mezi další bohatou spolkovou činnost patří i pořádání několika sokolských střeleckých závodů, lyžařských závodů pro děti, turistická činost, závody na nářadí, účast na švýcarských volejbalových turnajích, atd. Také zábavní činnost byla rozmanitá. Jednota pořádala 30 plesů, mnoho mikulášských a jiných zábav a kulturních činností (literární večery, vystoupení exilových umělců). Nechyběla ani účast na dobročinných akcích (podpora švýcarského paraplegického centra). Iniciativou některých členů Sokola Solothurn bylo založení Švýcarského sokolského okrsku (1974), ze  kterého se později vytvořila Sokolská župa Švýcarská, která sdružuje celkem 9 sokolských jednot. Už se stalo tradicí se každoročně společně setkávat s ostatními jednotami v době svatodušních svátků v rakouském Oetzu, kde zahynul zakladatel Sokola dr. M. Tyrš (1884).

Po mnohaleté činnosti má dnes jednota  22 členů, z toho jich 12 pravidelně navštěvuje tělocvičnu. Je jasné, že se chýlí její činnost ke konci. Mnoho členů se odstěhovalo, provdalo a změnilo bydliště, mnoho jich odešlo do důchodu a je jich i dost, kteří již nejsou mezi námi... Přesto těch pár, kteří jsou v Sokole od začátku, jsou rozhodnuti držet stále tuto sokolskou jednotu při životě. Členové jednoty se pravidelně zúčastňují akcí pořádaných župou, nebo jinými sokolskými jednotami.

 

Solothurn, říjen 2015