Se Sokolem do života

Posted in Aktuality


Registrace do nejrožšířenějšího projektu pro rozvoj pohybových dovedností u dětí ve věku 3-6 na rok 2021/22 je otevřena:
https://www.sesokolemdozivota.cz/

Rozpohybujme děti se sokolem Pepíkem.

Smyslem tohoto projektu je rozvoj pohybové gramotnosti u předškolních dětí za pomoci pohybových a rozumových aktivit. Cílem je, aby co nejvíce dětí začlenilo pohyb do budoucího života a naučily se ho mít rády.
Účast na celém projektu není vázána na členství v Sokole.
Pro jednotlivé děti, které nemají v okolí svojí jednotu nebo českou školu, objedná materiály jednota Sokolu Luzern

Opustila nás Jarina Žitná

Posted in Aktuality


Sokolové smutní. Obdrželi jsme zprávu, že nás 17.2.2021 navždy opustila Jarina Žitná, náčelnice České obce sokolské v letech 1991 až 2010. Po odchodu z této funkce byla čestnou náčelnicí ČOS a čestnou členkou ústředního cvičitelského sboru žen a seniorek. Vykonávala též funkci náčelnice Světového svazu sokolstva.

Jarina Žitná. Sestra sokolka, která celý svůj život zasvětila rozvoji tělovýchovy, sestra s velkým “S”, která do poslední chvíle byla aktivní a činorodá, sestra, která zasluhuje velký obdiv a úctu. Jarinu znají sokolové nejen ve všech našich župách, ale i v celém “sokolském” světě  v Evropě, v Americe i Austrálii. 

Celý článek